زمان عرضه عنوان “Green Hell”

عنوان واقع گرایانه سبک بقا Green Hell در تاریخ 7 شهریور به صورت دسترسی زود هنگام برای PC عرضه خواهد شد.

 

بازیکنان در Green Hell باید در یک جنگل خطرناک و مرگ آفرین زنده بمانند و برای یافتن غذا، برطرف کردن گرسنگی، دور ماندن از حیوانات خطرناک و حفظ سلامتی خود تلاش کنند. ضمن معرفی حالت دسترسی زود هنگام بازی، اعلام شد که این بازی از عناصر “مهیج روانشناسی” نیز بهره خواهد برد جایی که شخصیت شما زمانی که بیدار می‌شود، هیچ خاطره‌ای از گذشته خود و دلیل وجودش در جنگل ندارد.

 Green Hell یک عنوان تک نفره است که تنها برای PC عرضه خواهد شد. همچنین در حالت دسترسی زود هنگام در هنگام عرضه، نصف نقشه بازی در دسترس می‌باشد. با آن که تمرکز بازی بر روی سبک بقا است، قسمتی از بخش داستانی نیز قابل بازی خواهد بود.

 

آخرین دیدگاه ها